ADHD-HI מסוג היפראקטיבי אימפולסיבי בעיקר ADHD Predominantly Hyperactive-Impulsive. הקריטריונים לאבחון הפרעת קשב וריכוז על פי DSM 4 מוצגים לפניכם סט הקריטריונים המסייעים לאבחון הפרעת קשב וריכוז

2544