7 nov. 2019 — För en svensk investerare har samma aktieportfölj stigit i värde med över 200 procent, mätt i svenska kronor. Mer än halva värdeökningen kan 

8775