12 jan 2020 dvs de tycks inte vara allokerade i budgeten till en början för att balansera kostnader, Runt 19 miljoner blir det och ca 12M i lönekostnader.

4917