I ärendet har i denna del inkommit skrivelser från Fondbolagens Förening och Svenska Bankföreningen. Propositionen och utskottets ställningstagande Regeringen föreslår i propositionen att lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljning skall ersättas med en ny distans- och hemförsäljningslag.

6291