Och hon var synbarligen dräktig. Pappa var naturligtvis Mnumzane och eftersom Nandi alltmer antog formen av en tunna såg vi fram emot en stor och frisk kalv.

6018