På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB är också biblioteket en aktiv del av Biblioteken i Revinge och Sandö är nära kopplade till myndighetens De är en pedagogisk resurs för personal och elever, säger Mats Bornström.

6276