Tjänstledighet. Om ditt företag har tecknat Arbetsgivarplan anmäler du personal som ska vara tjänstlediga som avgång ur tjänst. När medarbetaren återkommer i tjänst gör du en nyamnälan. Ändringarna görs enklast när du är inloggad på spp.se. Pensionsplan Tjänstepension.

7071