Praktikplats för Civilingenjörer/Industriell Ekonomi! Industriell ekonomi har länge varit Sveriges mest sökta civilingenjörsutbildning (senast 

5951