Kronofogdemyndigheten i Visby får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att ett ärende har tagit för lång tid.

7916