Alma mater (latin, ungefär "hulda moder"; egentligen "den milda modern") är Universitet kallas alma mater som en metafor, där universitetet (den närande 

1276