Konsumenter som tecknar förhandsavtal för nyproducerade bostäder tar för stora risker med sin ekonomi. Det menar de sparekonomer Plus pratat med, Och de råder nu konsumenter att inte

5260