I personalgruppen finns ett stort engagemang och vilja till samarbete. Skolan har skolan musik-, dans- och fotbollsprofil. Västra Engelbrektsskolan, Sture- Engelbrektsskolan är en intraprenad. Detta innebär en form av större frihet och större ansvar vad gäller ekonomi-, budget- och personalfrågor.

1678