Det är mycket viktigt för en diabetiker att regelbundet kontrollera sina ögon. Blödningar i perifera retina ger ofta inga symtom så därför är det viktigt att man 

4699