Som alltid när det gäller bröllop är det viktigaste att texten stämmer Namnen på de inbjudna ska stå antingen på kuvertet eller på kortet så att 

1986