De misstänks för brukande av falsk urkund. kommer att avvakta med sitt utlovade förslag tills man vet hur det går i OECD-förhandlingarna. Hon har blivit uppmärksammad på en tråd på forumet Flashback där det framkommer att någon 

780