Medtec bli återförsäljare för ITABs sortimentet av Sintek®-produkter i ITAB Shop Concept,NCR,Pan-Oston Ulf Rostedt presenterar bolaget.

8015