hjälp med att se vilka program som är installerade i de olika datorsalarna, använd länken Find installed software in computer labs i informationsrutan till höger.

754