Överträffa avkastningen på obelånade fysiska fastigheter. God direktavkastning. Erbjuda kunder god likviditet dvs lätt att köpa/sälja andelar.

3182