Ekonomiskt bistånd Om du har ekonomiska svårigheter så är du välkommen att kontakta diakoniassistent Gisela Fredin Grimberg tel. 0431-43 75 53. Kontakta också kommunens försörjningsstöd på tel. 0431-87 000.

2480