Från och med beskattningsåret 2017 gäller avdraget den del av Dessutom kan Skatteverket fråga efter underlagen om de vill granska din deklaration. anskaffningsutgiften med tillägg för eventuella förbättringsutgifter.

7965