Sedan miljömålen beslutades av riksdagen 1999 har våra nationella miljömål definierat vilken miljö den svenska politiken ska styra mot. Miljömålssystemets historia Generationsmålet, de 16 miljömålen och etappmålen bildar tillsammans miljömålssystemet.

2785